Wednesday, 21 October 2015

Änkekonserveringen av Marita Hallenberg Linkruus (4/5)

Publiceringsdatum: 2015
Antal sidor: 15

Baksidan säger:
Hennes blick var kall, hållningen avvisande, och Mattias som inte hade någon erfarenhet av kvinnor visste inte hur han skulle lägga orden för att hon skulle förstå.
"Vi är nu man och hustru." Det lät anklagande. "Jag menar ..."
"Det må så vara att Gud ger dig rätten att dela säng med mig men jag gör det inte. Du har fått din tjänst, ett hem och ett tjänstehjon. Nöj dig med det." Hon föste ut honom ur rummet och stängde dörren.

Mattias har accepterat en kyrkoherdetjänst med änkekonservering i fattig gränsbygd. Han förstår inte varför hans nyblivna hustru vägrar honom tillträde till den äkta sängen men så småningom går det upp för honom varför prästänkan inte lockat någon annan sökande till tjänsten. Nästa gång han har tjänstgöring i en avlägsen del av församlingen ser han till att komma hem en dag tidigare än väntat...


Jag säger: En kort och intressant berättelse som slutade någorlunda oväntat. Trots längden så lyckas Linkruus dra in läsaren i berättelsen direkt, och trots att jag oftast inte tycker om föraningar i berättelser, så fungerade det bra här då jag inte behövde vänta så länge på upplösningen.
 

Språket var sparsmakat och tidsenligt (antar jag), och jag hade gärna läst en hel roman om Mattias och hans nya liv. 

No comments:

Post a Comment